Geoff Coupe (links) en Jan-Geert Hek pleiten voor glasvezel in het buitengebied van Heelweg. (foto: Roel Kleinpenning)
Geoff Coupe (links) en Jan-Geert Hek pleiten voor glasvezel in het buitengebied van Heelweg. (foto: Roel Kleinpenning)

Glasvezel buitengebied: nu of nooit

(door Carla van der Meer)

HEELWEG - Veel bewoners in de buitengebieden van Oude IJsselstreek zijn de trage internetverbinding via een 60 jaar oude koperkabel zat. Ze willen ook snel internet via glasvezel, zoals in dorpen al aanwezig is. Om glasvezel aangelegd te krijgen, moet wel 50 procent van de bewoners aangeven dit te willen. "Het is nu of nooit om de kans op een betere leefbaarheid te verbeteren", zegt Jan Geert Hek.

De initiatiefgroep Glasvezel voor Heelweg, bestaande uit Hek (ICT-ondernemer) en Geoff Coupe (bestuurslid Heelwegs Belang), zet zich in om de aanleg van glasvezel in het buitengebied gerealiseerd te krijgen. "We hoorden klachten van medebewoners uit het buitengebied dat ze slecht bereikbaar zijn en dat het internet langzaam is", vertelt Coupe. "Heelwegs Belang heeft in december 2014 via een enquête de inwoners gevraagd naar hun ervaring met internet en mobiele telefonie. Het vaste internet is traag en het bereik van de mobiel is slecht. Sommige mensen hebben in huis geen bereik en moeten de tuin in."
De initiatiefgroep wil voorkomen dat er een digitale tweedeling ontstaat tussen de dorpen die wel glasvezel hebben en de buitengebieden die zich moeten redden met de oude koperkabel. "Digitale netwerken worden steeds belangrijker", zegt Hek. "Wat er nu gebeurt is de verglazing, de aanleg van de digitale snelweg. Misschien is die over een jaar of tien nog wel belangrijker dan de echte snelweg. Maar nu is er al een gat tussen de verbinding die we hier hebben en die in het westen van het land. Als je kijkt naar de krimp in de Achterhoek, dan wordt het door de slechte digitale verbinding niet aantrekkelijker om hier te wonen." Ook voor scholen wordt een goede verbinding steeds belangrijker omdat er steeds meer digitale lesmethoden komen. "Het is nu al lastig voor de schoolkinderen in Heelweg om de lessen goed te volgen", geeft Coupe aan. "Terwijl de kinderen op de scholen in Varsseveld al wel gebruik kunnen maken van de snelle glasvezelverbinding. Als het verschil groter wordt, dan wordt dat merkbaar in de kwaliteit van onderwijs." Op het gebied van zorg zien Hek en Coupe ook problemen ontstaan. "Zonder goede internetverbinding kan er misschien straks geen goede zorg verleend worden in het buitengebied", zegt Coupe. "Zorg op afstand werkt met veel beeldverbindingen, waarbij een verpleegkundige of andere hulpverlener via een scherm meekijkt."
De initiatiefgroep is met andere dorpsbelangenverenigingen bezig met het voorbereiden van informatieavonden om de inwoners te informeren over wat de gemeente en CIF (een bedrijf dat de glasvezel aanlegt) voor ze kan betekenen.

oudeijsselstreekopglas.nl

Meer berichten