Vrijwilligersmarkt Verzilver je Talent in Ulft | Oude IJsselstreek Vizier

Vrijwilligersmarkt Verzilver je Talent in Ulft

Ulft - Op 7 november wordt in Ulft een Verzilver je Talent bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Woonzorgcentrum Debbeshoek. Tijdens deze bijeenkomst wordt vanuit het talent en mogelijkheden van (toekomstige) vrijwilligers gekeken naar passend vrijwilligerswerk, is er ruimte om je eigen leefbaarheidsinitiatief te bespreken en wordt informatie gegeven over het inzetten van ervaringscertificaten door verenigingen en stichtingen.

Iedereen beschikt over meerdere talenten! In het huidige vrijwilligerswerk word er vaak uitgegaan van openstaande vacatures bij (vrijwilligers) organisaties. ‘Verzilver je talent’ draait het om en gaat uit van de talenten van potentiële vrijwilligers en wil deze talenten tot z’n recht laten komen. De vrijwilliger wordt in contact gebracht met organisaties die kansen hebben om het talent tot z’n recht te laten komen.

Tijdens deze bijeenkomst worden (vrijwilligers-)organisaties en potentiele vrijwilligers met elkaar in contact gebracht. Niet volgens het principe ‘wij hebben een vacature en zoeken een vrijwilliger’ maar ‘u heeft een talent en wij willen dit talent graag versterken en benutten’. Anders dan in voorgaande edities van Verzilver je Talent wordt de bijeenkomst dit keer lokaal georganiseerd. Hierdoor zal er meer ruimte zijn voor lokale (kleinere) verenigingen en stichtingen. Er zullen 17 organisaties aanwezig zijn die voor u een passende vrijwilligersfunctie hebben. Ook is er ruimte om lokale leefbaarheidsinitiatieven te bespreken met de gebiedsambtenaar van de gemeente en sociaal werkers.

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk of wil jij jouw leefbaarheidsinitiatief bespreken? Kortom: Wil jij je talent ontdekken of verzilveren?! Dan ben je van harte welkom op 7 november in Woonzorgcentrum Debbeshoek, Kempermanstraat 1 in Ulft.

Meer berichten