Logo oudeijsselstreekvizier.nl


Paul Klaassen van Smederij  Klein project Gaanderen. (foto: Roel Kleinpenning)
Paul Klaassen van Smederij Klein project Gaanderen. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Oude IJsselstreek wordt ijzerstad

(door Nick Moritz)

OUDE IJSSELSTREEK - Ulft is van oudsher een echte ijzerstad. Sterker, hier aan de Oude IJssel stonden de eerste hoogovens van Nederland. Gemeente Oude IJsselstreek is al sinds 2005 lid van de Ring van Europese IJzersteden. Met een fikse verhoging van het jaarlijks budget wil men meer invulling aan dit lidmaatschap gaan geven.

"We zijn al meer dan tien jaar lid, maar hebben daar nooit veel mee gedaan", geeft wethouder Bert Kuster toe. "We denken dat er kansen liggen op gebied van toerisme, scholing en economie. Om die kansen te kunnen realiseren moet er eerst worden geïnvesteerd. We willen een betere inbedding in de Ring van Europese IJzersteden. Momenteel is er voor het lidmaatschap jaarlijks 7000 euro beschikbaar. Het College stelt aan de Raad voor om dit te verhogen naar 30.000 euro op jaarbasis."

Tot nu toe leek een jaarlijks bezoek aan de jaarvergadering van de Ring het belangrijkste wapenfeit. In 2010 was de gemeente gastheer van deze bijeenkomst. "Er is natuurlijk wel het nodige gedaan met de ijzerhistorie van onze gemeente. In de Dru is het Nederlands IJzermuseum gevestigd en met 'Breekijzer' en 'Wijzer met ijzer' zijn mooie initiatieven ontplooid. Verder is bij de Dru 'Icer' ingericht, een smidse voor demonstraties en scholing. Er zijn best mogelijkheden voorhanden en die willen we meer inhoud gaan geven."

Een belangrijke stap was het aanstellen van een nieuwe smid voor Icer. Met Paul Klaasen is daarvoor een actieve vakbroeder uit Gaanderen gevonden. Hij werpt zich op als een echte ambachtelijke dorpssmid, maar wel in een modern jasje. Zo onderhoud hij intenationale contacten met vakgenoten en promoot hij zijn vak bij de jeugd. "En dat slaat beter aan dan je misschien zou verwachten. Ik ben dan ook heel enthousiast over de plannen van de gemeente. Zij willen de jeugd ook enthousiast maken voor technische beroepen als dit. Het oude smeedwerk is boeiend en er is steeds meer vraag naar. Voor restauratieprojecten bijvoorbeeld. We stappen zeker naar het bedrijfsleven. Door netwerken te verbreden ontstaan nieuwe mogelijkheden en dat werkt twee kanten op."

Behalve workshops en promotie bij de jeugd, denkt de gemeente verder sterk richting toerisme. "Daar liggen misschien de beste kansen", meent Kuster. "Denk bijvoorbeeld aan fietsroutes langs cultureel erfgoed en kunstwerken. Of aan een 'heavy metal' festival en dan hebben we het niet over muziek. Een internationale manifestatie, eens in de vier jaar, zou ons in de Kring van Europese IJzersteden ook echt op de kaart zetten."

Reageer als eerste
Meer berichten