Logo oudeijsselstreekvizier.nl


Vlnr: Marco Kraan, Jos Greven en Liselle Willemsen. (foto: Roel Kleinpenning)
Vlnr: Marco Kraan, Jos Greven en Liselle Willemsen. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

BuurtWhatsApp Silvolde is succes

(door Marcel van Berkum)

SILVOLDE - "Het is ons streven om aan het einde van het jaar 500 deelnemers te hebben", zegt Jos Greven. Hij is één van de drie leden van de regiegroep van de BuurtWhatsApp, die eind 2015 in Silvolde is opgezet.

Verschillende kernen in onze omgeving hebben een Buurt-WhatsApp. In Silvolde kreeg het idee vorm na een voorlichtingsavond van de gemeente over buurtpreventie. "Het uitgangspunt is een veiliger Silvolde en een veilig eigen leefmilieu", zegt Marco Kraan, één van de initiatiefnemers en samen met Liselle Willemsen eveneens deel uitmakend van de regiegroep. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie. Politie en andere toezichthouders kunnen ondersteuning van alerte burgers gebruiken nu de personele bezetting flink is gekrompen. Een succesvolle BuurtWhatsApp valt of staat met een strakke regie. Het medium leent zich bij uitstek voor oeverloze klotsklets. Daar waken Jos, Liselle en Marco streng voor. Bij het inrichten van de groepsapp heeft de organisatie, die wordt gefaciliteerd door Silvolds Belang, lering getrokken uit voorbeelden in de omgeving. Silvolde is opgedeeld in 6 wijken. Volgens de S(ignaleer) A(larmeer) A(pp) R(eageer) methode kunnen bewoners via de buurtpreventie app andere deelnemers in hun wijk bereiken om te waarschuwen bij verdachte omstandigheden. Maar ook bijvoorbeeld over colporteurs of vandalisme. Deelnemers, die zich niet aan de regels houden, worden gemaand en bij herhaling verwijderd. In de werkzame periode van de BuurtWhatsApp heeft zich nog geen ernstige situatie voorgedaan die via de app is gemeld. "Wij denken dat er van de aanwezigheid van de BuurtWhatsApp ook een preventieve werking uitgaat", verklaart Liselle Willemsen, tevens bestuurslid van Silvolds Belang. Aan de ingangswegen van het dorp staan bordjes, met vermelding van de buurtpreventie app groep. Momenteel heeft app groep iets meer dan 400 deelenemers. "Met 500 leden is ongeveer een kwart van de huishoudens in Silvolde en een deel Bontebrug deelnemer. Dat is een mooi streefgetal", volgens Jos Greven. Deelname is gratis en gaat via een aanmeldformulier op Silvolde online. Het bezit van een smartphone is een vereiste. Afmelden gaat eenvoudig en snel.

Wijkagent Gerard ter Avest roemt het werk en de organisatie van de groepen in Silvolde en Terborg en de samenwerking met hen. Er is een werkgroep bezig met het opzetten van een vergelijkbaar initiatief voor de industrieterreinen in de gemeente. Silvolde en Terborg gelden als voorbeelden.

www.silvoldeonline.nl

Reageer als eerste
Meer berichten