Logo oudeijsselstreekvizier.nl


Anne Oosterbaan, lid van de Plattelandsraad, praat Wethouder Henk Hengeveld, beleidsadviseur Richard Krabben en bestuursleden Helma Tuenter en Wim Beijer bij over agrarisch natuurbeheer met akkerranden. (foto: Roel Kleinpenning)
Anne Oosterbaan, lid van de Plattelandsraad, praat Wethouder Henk Hengeveld, beleidsadviseur Richard Krabben en bestuursleden Helma Tuenter en Wim Beijer bij over agrarisch natuurbeheer met akkerranden. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Gemeente blij met Plattelandsraad

(door Nick Moritz)

SINDEREN - Hij had geen koffertje met bankbiljetten bij zich, maar wethouder Henk Hengeveld kwam wel degelijk met geld over de brug. Gemeente Oude IJsselstreek zegde twintigduizend euro toe aan de Plattelandsraad uit de gemeente. Voor het stimuleren en coördineren van projecten in het buitengebied.

Op een bijeenkomst in het fraaie buitengebied van Sinderen, nam het bestuur van de Plattelandsraad de toezegging met plezier in ontvangst van wethouder Hengeveld en gemeentelijk beleidsadviseur Richard Krabben. "Het geld is eigenlijk helemaal niet voor ons", meldt Wim Beijer, voorzitter van de Plattelandsraad. "Wij inventariseren en coördineren wat er gaande is op het gebied van plattelandsontwikkeling in de gemeente. Daarvoor zijn vijftien organisaties en verenigingen bij ons aangesloten. Wij stimuleren samenwerking en contact en gezamenlijk wordt beoordeeld wat goed zou zijn voor het gemeentelijke buitengebied. Met het geld kunnen we initiatieven van die organisaties ondersteunen. Uiteindelijk is het geld dus voor die organisaties beschikbaar."

De Plattelandsraad bestaat sinds 2002. Vorig jaar nam de raad het initiatief om de nieuwe burgemeester en wethouders uit te nodigen. Men gaf een rondleiding door et buitengebied en uitleg over de bedoelingen van de Plattelandsraad. "De raad overtuigde met een goed verhaal", aldus Hengeveld. "Wij hebben daar binnen de gemeente goed over nagedacht en daar is dit budget uitgerold. Oude IJsselstreek is een echte plattelandsgemeente. Hoe vul je dat in? Ook wij zitten te puzzelen hoe we elkaar kunnen helpen bij de ontwikkeling van het platteland. De Plattelandsraad kan een goed oliemannetje zijn. We hebben twintigduizend euro beschikbaar voor projecten in het buitengebied. Samen met de Plattelandsraad zijn alle contacten voorhanden om het op de best mogelijke manier te besteden."

In de Plattelandsraad zijn uiteenlopende verenigingen vertegenwoordigd. Van Monumentenplatform tot bijenverenigingen en VVV en van verenigingen voor dorpsbelang tot Vrouwen van Nu en Wildbeheer. "Het buitengebied is aan verandering onderhevig", weet ook Beijer. " Daar zijn veel verschillende belangen mee gemoeid. Land en tuinbouw, recreatie, bewoning en natuur zitten elkaar wel eens in de weg. We moeten er samen uit zien te komen en daar is overleg voor nodig. Een mooi voorbeeld zijn de akkerranden die je nu op veel plekken in het buitengebied aantreft. Daar helpen boeren de natuur en er komt een fietsroute van beschikbaar. Zo gaan agrarisch natuurbeheer en recreatie hand in hand."

Reageer als eerste
Meer berichten