VVD Oude IJsselstreek vraag aandacht voor ondernemers

Oude IJsselstreek - De VVD in de Oude IJsselstreek heeft in de raadsvergadering van donderdag 22 april j.l. aandacht gevraagd voor de kleine ondernemers in de gemeente Oude IJsselstreek.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Oude IJsselstreek terecht veel tijd en geld geïnvesteerd in de inwoners die hulp en zorg nodig hebben. De ambtenaren en de politiek zijn erg druk geweest met vraagstukken binnen het Sociaal Domein.

Bekend is dat de regering met een herstel pakket komt om ondernemers in de crisis verder te helpen. De VVD-fractie maakt zich toch zorgen omdat onduidelijk is in hoeverre er ruimte is voor maatwerk in deze regeling. Daarnaast is de vraag wat er met ondernemers gebeurt als de steunmaatregelen worden afgebouwd. In het Covid jaar zijn een recordaantal ondernemers gestopt. Voor deze ondernemers komt hulp te laat. Ruim 300.000 ondernemers hebben voor EUR 17 miljard euro aan uitstel van betaling gekregen van de belastingdienst, verhuurders en leveranciers. Veel ondernemers hebben daarnaast ingeteerd op reserves en vermogen.

Op enig moment zullen uitgestelde betalingen moeten worden terugbetaald zodra de loc down eindigt. Hierbij zijn twee situaties denkbaar te weten ondernemers met:

Uitgestelde omzet. Hier mag verwacht worden dat omzet en resultaat zich zullen herstellen waardoor weer financiële ruimte ontstaat.

Weggevallen omzet. Bij deze categorie zal het veel moeilijker worden om uiteindelijk te overleven.

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente Oude IJsselstreek zich voorbereid op de periode na de loc down.

Ondernemers zullen na het wegvallen van de landelijke regelingen in toenemende mate een beroep doen op de schuldhulp regeling voor ondernemers alsmede de regeling Besluit bijstandverlening Zelfstandigen.

De VVD is van mening dat de gemeente zich hierop moet voorbereiden en ook proactief contact moet zoeken met getroffen ondernemers om ze te attenderen op de mogelijkheden en zo zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Ook dient nu al nagedacht te worden over aanvullende regelingen om getroffen ondernemers bij te staan.

Het is van groot belang dat kleine ondernemers worden geholpen bij de continuïteit van hun onderneming als deze als gevolg van Covid 19 ter discussie staat.

Tevens roept de fractie ondernemers en zelfstandigen op zich te melden via een mail naar j.spronk@oude-ijsselstreek.nl indien men zich zorgen maakt over de continuïteit van de onderneming als gevolg van de maatregelen rond corona. Deze signalen zullen naar de juiste plek binnen de gemeente worden doorgeleid.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden