Handtekeningen tegen zonnepark Lichtenberg

Silvolde - Veel inwoners van buurtschap de Kroezenhoek zijn ongerust over de mogelijke komst van een zonnepark aan de Lichtenberg (in de hoek Bontebrug, Kroezenhoek en Lichtenberg) met een oppervlakte van circa 21 hectare. Daarom is er afgelopen week een brief opgesteld waarin zij samen hun ongerust hebben geuit richting het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek. 

Een zonnepark met zonnepanelen op deze plek vinden zij ongewenst om de volgende redenen: ten eerste wordt er goede landbouwgrond beschikbaar gesteld voor andere doeleinden dan de agrarische bestemming die het nu heeft. Aangezien er zich in deze omgeving veel agrarische bedrijven bevinden, vindt men dat deze grond als landbouwgrond beschikbaar moet blijven.

Ten tweede is dit gebied de leefomgeving van veel dieren zoals hazen, konijnen, reeën, patrijzen, kieviten, uilen en andere roofvogels. Gevreesd wordt dat veel dieren hier zullen verdwijnen doordat hun leefomgeving ernstig wordt aangetast.

En ten derde is dit gebied is een typisch voorbeeld van het Achterhoekse coulissenlandschap. Een aantal jaren geleden werd door dit gebied ook al de 380KV Hoogspanningslijn aangelegd, door de aanleg van dit zonnepark wordt het aanzien van dit gebied nog ernstiger aangetast. 

De inwoners van de Kroezenhoek zijn vóór het gebruik van zonnepanelen, maar vinden dat eerst de daken van bedrijven en huizen vol gelegd zouden moeten worden en dat daar nu geen goede landbouwgronden voor gebruikt zou mogen worden. 

Middels een brief is de gemeente dan ook gevraagd af te zien van het plan tot aanleg van een zonnepark op deze locatie. Deze brief is ondertekend door 111 inwoners van de Kroezenhoek en afgelopen vrijdag 16 april bij de gemeente bezorgd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden