Agem vraagt aandacht voor urgentie energietransitie

Regio - De Achterhoek nu verduurzamen en daardoor duurzaam versterken als regio. Agem doet dit samen met haar leden (op dit momentacht Achterhoekse gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties) en zet in opeen duurzame, toekomstbestendige regio waarbij we minder afhankelijk zijn van buitenlandse partijen voor onze energievoorziening. Om dit te bereiken, is het zaak nu actief krachten te bundelen en samen over te gaan tot actie.

Landelijk is afgesproken dat elke regio zelf verantwoordelijk is voor een groot aandeel van de duurzame energievoorziening. Agem: “Dat betekent dat wij in de Achterhoek zelf zoveel mogelijk van onze energie moeten opwekken. Dit biedt uitdagingen, maar zeker ook kansen. We zijn dan niet meer afhankelijk van grootmachten: internationale bedrijven of zelfs landen die bepalen hoeveel grondstoffen wij mogen gebruiken en hoeveel wij hen ervoor moeten betalen. Zo gaan we voor minder afhankelijkheid en meer regie in eigen handen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze regio, onze toekomst.”

“Om voldoende energie op te wekken, zullen we gebruik moeten maken van een combinatie van verschillende vormen van opwekking van duurzame energie. Denk aan zonnedaken, zonnevelden en windmolens. Dat deze bronnen gerealiseerd moeten worden staat vast. De manier waarop hebben wij als Achterhoek in eigen hand.”

Agem werpt zich hierbij op als initiatiefnemer of aanjager van projecten, maar kan dit niet alleen. “We zoeken daarom altijd de samenwerking met alle belanghebbenden. Ons doel is daarbij een manier te vinden waarbij zoveel mogelijk mensen profiteren van de kansen die er liggen. Dat gebeurt onder andere doordat we minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap realiseren.”

Agem is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en direct als zelfstandige maatschappelijke onderneming van start gegaan in de vorm van een coöperatie. De oprichters (de Achterhoekse gemeenten) werden lid van de coöperatie Agem. Agem is niet van de Achterhoekse gemeenten. Inmiddels zijn namelijk ook vijftien lokale energie coöperaties lid geworden. Burgerinitiatieven die - net als de gemeenten - lid zijn en daarmee inmiddels zelfs zorgen voor een inbreng van burgers in de achterban van Agem. Het bestuur van de coöperatie Agem wordt gevormd door een afvaardiging van de leden; zowel de gemeentelijke leden als de lokale coöperatie-leden. Agem opereert als maatschappelijke onderneming op afstand van die leden om de opgave te vervullen. Het bestuur van Agem bepaalt de hoofdlijnen van de strategie maar heeft geen directe invloed op de projecten waar de onderneming Agem zich mee bezig houdt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden