Meer groen, bossen en zonnevelden

De toekomst van landschap, natuur en groene kernen staat centraal in een visie die de gemeente Oude IJsselstreek aan het opstellen is. Het gaat om een groene en leefbare gemeente voor iedereen. “Hier hebben ongeveer 200 inwoners, agrariërs, natuurliefhebbers en organisaties over meegepraat”, zegt wethouder Ria Ankersmit.

Oude IJsselstreek - In drie presentatieavonden in Ulft, Terborg en Varsseveld is gesproken over landschap, natuur, energietransitie, woningbouw en de agrarische sector. Alle informatie is nu verwerkt in een conceptvisie.

“We staan voor complexe opgaven op het gebied van klimaat, duurzame energie, agrarische transitie, natuurontwikkeling en woningbouw”, geeft Ankersmit aan. “Er zijn diverse ontwikkelingen die op ons afkomen en die invloed hebben op ons landschap en onze leefomgeving. We willen een duurzame, groene en gezonde leefomgeving behouden voor iedereen.”

Gevarieerd landschap

De gemeente Oude IJsselstreek heeft een gevarieerd landschap. “Dat is een basiskwaliteit die we willen behouden”, vertelt Ankersmit. “We hebben het actieplan bomen, waarbij inwoners van onze gemeente gratis bomen krijgen. Tegels eruit, bomen erin. Bij nieuwbouw komt er eveneens meer groen, voor de leefbaarheid, maar ook om hittestress in de zomer te voorkomen. Ook wordt rekening gehouden met de opvang bij grotere neerslag. Op de Hofskamp willen we niet alleen industrie, maar kijken we bovendien naar het landschap door hier meer groen in te passen.” Samen met de provincie gaat de gemeente de komende jaren nieuw bos ontwikkelen. In samenwerking met de agrariërs wil de gemeente boerenbossen realiseren, met een combinatie van bosbouw en landbouw. Bovendien kunnen er kleine bosjes geplant worden op voormalige vuilstortlocaties. De landbouw is ook met een grote transitie bezig. “We willen hier naar een duurzame, circulaire en natuurinclusieve bedrijfsvoering”, geeft Ankersmit aan. “Biodiversiteit voor het agrarisch landschap vinden wij belangrijk.” Op het gebied van energietransitie zijn er projecten bij agrariërs die stoppen met hun bedrijf en op hun grond zonnevelden maken voor het duurzaam opwekken van energie. Op doorgaande routes wil de gemeente de diversiteit stimuleren door ecologisch beheer van bermen. Ook watergangen en sloten worden groener door een aangepast ecologisch bermbeheer dat in samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel wordt uitgevoerd. Meer informatie: www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/landschapsvisie-concept-over-landschap-natuur-en-groene-kernen. Reageren hierop kan tot 12 oktober. De concept visie wordt op 14 oktober besproken in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. De definitieve versie wordt in januari 2021 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Meer berichten