<p>Overzicht met in het midden Bennie Overbeek met echtgenote.</p>

Overzicht met in het midden Bennie Overbeek met echtgenote.

(Foto: Harrie Wieskamp)

De FreeWheel Vitality Club bestaat 10 jaar

Ulft - Op dinsdag 15 september bestond de club FreeWheel Vitality Club precies tien jaar.

De viering moest helaas vanwege de Covid 19 maatregelen sober worden gehouden. "Gelukkig konden we de tribune van SDOUC gebruiken om alle mensen op voldoende afstand van elkaar te houden. Ruim 70 van onze deelnemers waren daarbij aanwezig. De meesten hadden eerst al mee gedaan aan de dagelijkse training", aldus een woordvoerder.

Voorzitter en mede-oprichter Herman Wielens begon met het uitleggen van het doel en de geschiedenis van de club. "Wij ouderen willen allemaal liefst zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Het was bekend dat 70 procent van alle ziektes en kwalen leefstijl-gebonden zijn. De oorzaak van een ongezonde leefstijl is dat de maatschappij ons voortdurend verleid tot te weinig bewegen, te veel en ongezond eten en drinken en veroorzaakt ook nog eens veel stress en eenzaamheid. Het dus nodig om een gezonde leefstijl te gaan volgen. Door de vele verleidingen in onze omgeving vergt dat veel discipline en motivatie. De FreeWheel Vitality Club is opgericht om dit in groepsverband te doen en in heel gezellige sfeer. Het idee was dat het daardoor veel gemakkelijker vol te houden zou zijn."

Deelnemers van de club zijn mensen die overdag bij huis zijn of tijd kunnen vrijmaken. "Dit zijn natuurlijk veelal gepensioneerden, maar we hebben deze mensen de naam FreeWheelers gegeven, ondat veel mensen zich in deze leeftijdscategorie helemaal niet oud of senior vinden."

De belangrijkste twee leefregels zijn om dagelijks goed te bewegen en voldoende sociale contacten te hebben. De afgelopen tien jaar hebben we de deelnemers dan ook de gelegenheid geboden om elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur gezond te bewegen. Dit alles in de buitenlucht en onder begeleiding van peer coaches, dat zijn vrijwilligers uit de groep zelf. Deze coaches hebben soms een achtergrond als sporttrainer of zijn zelf opgeleid.

Tot nu toe heeft de club in de 'stille' uurtjes gebruik gemaakt van het kunstgrasveld van SDOUC en de atletiekbaan van Atletico'73. "Op deze wijze konden we de deelnemersbijdrage zo laag houden, dat elke inkomensgroep kon deelnemen. Voor het bevorderen van de sociale contacten is tegelijkertijd een kaartclub opgericht, die twee keer per week van 9.00 tot 11.00 samenkwam in de kantine van SDOUC. Helaas bleek het tijdstip en de accommodatie niet optimaal en is de club na twee jaar gestopt. Tussen 2012 en 2016 hebben we samen met Senioren Belang Ulft en de Seniorenbond Gendringen een plan uitgewerkt om het te sluiten zwembad de Blenk om te bouwen tot een dagelijks inloopcentrum met allerlei activiteiten in het kader van gezondheidspreventie. De gemeente was van het begin af aan niet bijster enthousiast, want ze wilden het bad afbreken. Na 4 jaar gunden ze ons het bad niet terwijl we een heel goed overnamebod hadden gedaan. Wij hadden de financiering vrijwel rond maar ze wilden liever een automuseum. Onze enige troost is dat het bad mede door onze bemoeienis uiteindelijk niet is afgebroken. Het is nu met een nieuwe bestemming toch een sieraad in Ulft."

"Het is te hopen dat de gemeente nu positiever staat ten opzichte van een soortgelijk initiatief met de volgend jaar te sluiten school de Wesenthorst. Dit omdat er voor de 8.000 inwoners in Ulft en omgeving, die overdag thuis zitten, er geen geschikte of betaalbare accommodatie beschikbaar is waar ze kunnen samenkomen voor allerlei activiteiten. Het ombouwen van de Wesenthorst tot inloopcentrum kan ons inziens een unieke mogelijkheid worden om nog veel meer inwoners langer gezond en vitaal te houden. Bovendien kunnen de vele leslokalen worden omgebouwd tot betaalbare seniorenappartementen, waaraan veel behoefte is."

In 2016 is de Stichting FreeWheel officieel opgericht. Doel is het stimuleren van participatie en ontmoeting van met name 55-plussers in Ulft, Gendringen en omgeving om de leefbaarheid, de sociale cohesie, het maatschappelijk welzijn en de gezondheid door een integrale aanpak in de directe omgeving te bevorderen, waarmee de groei van het aantal chronisch zieken kan worden verminderd en de gezonde levensverwachting in belangrijke mate kan worden verhoogd. Hierbij hoort ook het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoog en laag inkomen.

Eind 2015 kwamen we in contact met de Leyden Academy on Vitality and Aeging. Ze vonden onze aanpak om senioren vitaal en gezond te houden erg interessant en vroegen of ze een onderzoek mochten instellen naar de effecten daarvan. Dit onderzoek is medio 2016 uitgevoerd en de positieve uitkomsten zijn als wetenschappelijk artikel in een belangrijk Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Toen de Nederlandse pers dit artikel ontdekte zijn er heel veel artikelen over onze club verschenen en hebben we ook veel pers over de vloer gehad tot de Engelse Times toe. Ook hebben we veel lezingen mogen houden zoals op een groot congres van BeterOud.

Naar ons voorbeeld is eind 2016 door de Leyden Academy in Leiden een eerste Vitality Club opgericht om te testen of ons concept ook in de stad zou werken. Dit bleek inderdaad het geval en nu zijn er door het hele land Vitality Clubs actief.

Het RIVM heeft onlangs het concept van de Vitality Club onderzocht en beoordeeld als een effectieve interventie om gezond oud te worden. Het inzetten van peer coaches in plaats van professionals maakt de beweeggroepen goedkoper, duurzamer en schaalbaar. Daarnaast tonen meerdere onderzoeken aan dat het gebruik van peer coaching deelnemers langer weet te binden en ook geschikt is om anders moeilijk bereikbare mensen er bij te betrekken. Ook het Kenniscentrum Sport en Beweging beveelt sinds kort de Vitality Club aan als goede beweegmethode voor 65 jarigen.

Onze club telt op dit moment meer dan 160 actieve deelnemers. We hebben in totaal 11 peercoaches, die behalve beweeglessen, ook een yoga en een stoel yoga les verzorgen.Onze oudste deelnemer is 83 en de jongste 45 jaar. Verder hebben we nog een 10 tal leden die om diverse redenen even niet meedoen. Ook zijn er een aantal nevenaactiviteiten ontstaan. Er is whatsapp van alleenstaande deelnemers,die geregeld wat samen ondernemen. Sins kort is er een FreeWheel Studiekring 50+ die eens per 2 weken samenkomt om over allerlei onderwerpen te spreken of nader onderzoek te doen.

Wel sprak Herman de hoop uit dat we op dezelfde voet door kunnen gaan met het gebruik van de accommodaties van SDOUC. Atletico'73 en schutterij St.Joris. We willen voorkomen dat ze onze leden op hoge kosten gaan jagen. Binnen de Vitality Clubs is afgesproken om de maandelijkse bijdrage zoveel mogelijk op €5 te houden, want anders gaan er zeker deelnemers met een laag inkomen afvallen en die hebben onze club zo hard nodig.

Tenslotte bedankte hij alle bestuursleden en coaches voor hun inzet.

Tijdens deze viering is ook afscheid genomen van Bennie Overbeek. Hij was onze eerste coach en heeft een belangrijke rol gespeeld in ons succes. De mede oprichter van de club Willem Schepers legde dit in een mooie toespraak nog eens uit. Door Bennies jarenlange ervaring als voetbalcoach kon hij heel goed de traingen leiden en op hoger peil te brengen. Ook werd zijn speciale manier van les geven aangehaald. Dat deed hij bij voorkeur in het dialect, zodat de deelnemers die van elders komen dit nu redelijk goed kunnen verstaan.

Bennie werd vervolgens benoemd tot erelid. Zijn vrouw Hannie kreeg een mooi boeket. Bennie sprak daarna zelf nog een woordje. Hij vertelde dat hij in het begin wel wat moeite had omdat hij in plaats van jeugd nu "oude vrouwen en mannen" moest trainen.

De viering werd door de Ben en Jos van Toor muzikaal afgesloten door het zingen van het FreeWheel lied.

Meer berichten