<p>De jeugd krijgt blokfluitles.</p>

De jeugd krijgt blokfluitles.

(Foto: Picasa)

Blokfluitopleiding bij Sint Hubertus Ulft

Ulft - Op maandag 5 oktober start schuttersgilde Sint Hubertus met een tweejarige blokfluitopleiding voor kinderen die ongeveer 8 jaar oud zijn.

Tijdens de blokfluitlessen leren kinderen noten spelen en ritmes lezen. Met deze basisbeginselen leren ze sneller een ander instrument te bespelen. De blokfluitlessen worden in kleine groepjes gegeven onder leiding van een ervaren muzikant van de drumfanfare.

Naast de oefenmomenten organiseert het gilde regelmatig leuke activiteiten en wordt de jeugd zoveel mogelijk betrokken bij het gilde, bijvoorbeeld tijdens de jeugddag, de kermis en de gildedagen (mits het kan wegens corona).

Als de tweejaarlijkse opleiding is afgerond, krijgen de leerlingen een diploma en kunnen ze doorstromen naar een opleiding op de muziekschool om daar het A-diploma te halen. Het instrument dat je gaat bespelen wordt door Sint Hubertus aangeschaft voor het in bruikleen stellen.

Wie een keer wil kijken, is welkom. Voor informatie en aanmelden: 06-83093436 of jeugdcommissie.hubertus@gmail.com

Meer berichten