Foto:

Vragenlijst van universiteitsstudent over bereikbaarheid in uw woonomgeving?

Gebieden buiten de grote steden in Nederland zijn in beweging! Letterlijk, want de afstanden tot voorzieningen zijn hier vaak groter.Mobiliteit lijkt daardoor steeds belangrijker te worden.Voor sommige mensen kunnen deze ontwikkelingen problemen opleveren. Tegelijkertijd zullen er ook mensen zijn die geen of minder problemen ervaren.

Veel onderzoek richt zich nu op de grote steden, terwijl een groot deel van de bevolking juist daarbuiten woont.Om in de toekomst de bereikbaarheid en leefbaarheid op peil te houden, zijn uw ervaringen erg belangrijk. Deze beleving van de bereikbaarheid staat centraal in het onderzoek van promovendus Felix Pot van de Rijksuniversiteit Groningen.

Om deze vragen te beantwoorden is uw mening van groot belang. Daarom is een vragenlijst opgesteld met vragen over hoe u de bereikbaarheid in uw woonomgeving beleeft. Alle inwoners van de Achterhoek zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.Onder de deelnemers tien geldbedragen van 50 euro verloot.
De coronacrisis kan uw reisgedrag en opvattingen over mobiliteit aanmerkelijk veranderd hebben. Vul de lijst zo veel als mogelijk in als in een situatie zonder maatregelen omtrent het coronavirus. Aan het einde van de vragenlijst zijn er nog een aantal stellingen specifiek opgenomen waarin u kunt aangeven hoe de coronacrisis uw mobiliteit heeft beïnvloed.
Vul hier de vragenlijst in: rug.shortcm.li/bereikbaarheid.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden